دوره آموزشی جوشکاری و بازرسی جوش

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

در این محصول پی دی اف با 158 صفحه توضیح کامل از انواع و اقسام جوش و روشهای جوشکاری داده شده است. و انواع متدهای بازرسی جوش آموزش داده شده است.

کلمات کلیدی : جوش ;جوشکاری ;بازرسی جوش ;آموزش