دانلود پاورپوینت مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

چکیده محتوای فایل:

مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین

مدیریت دانش

صاحب نظران در تعاریف مختلف از مدیریت دانش اهداف زیر را بیان نموده اند :


بهبود کارایی
ابداع و مشارکت بین کارمندان با هدف حمایت از مزیت رقابتی
ابداع دانش گروهی و استفاده از آن
تسهیل ابداع
دسترسی و استفاده مجدد ازدانش
ایجاد هم افزایی سازمانی
شناسایی و کنترل دانش دسته جمعی برای انجام رقابت
ایجاد و سازماندهی دانش سازمانی مورد نیاز در زمان و مکان مورد نیاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک

مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تامین: زنجیره ای است که همه ی فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالا ی نهایی به مصرف کننده را دربرمی گیرد

مدیریت زنجیره تامین: رویکردی یکپارچه برای اداره شبکه های عرضه و توزیع

در این تعریف منظور از اداره؛ مدیریت مواد فیزیکی، خدمات، اطلاعات، پول و زمان بین سازمان ها دررابطه ای تجاری است که اهداف تمامی سازمان ها را پوشش می دهد

از این رو برای مدیریت زنجیره تامین باید سه نوع مدیریت انجام داد:

-مدیریت اطلاعات
-مدیریت لجستیک
-مدیریت روابط

از نظر تئوریک هدف زنجیره تامین تحویل کالا یا خدمات به مصرف کننده نهایی است. این فرایند چند سطحی می تواند از طریق تسهیم و پردازش اثربخش مقدار زیادی از داده ها برای تجارت درون و بین شرکت ها کارآمدتر شود. برای زنجیره تامین شرکت های که با عرضه کنندگان بسیاری کار می کنند، استفاده موثر از فن آوری مدیریت دانش جهت برنامه ریزی اثربخش و پیش بینی عملیات آتی بسیار حیاتی است.

تعامل مدیریت دانش و زنجیره تامین

از اواخر قرن گذشته میلادی تا زمان حال بحث مدیریت دارایی های نامشهود سازمان به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان بسیار مورد توجه واقع شده است از بین این دارایی ها دانش مهم ترین دارایی نامشهود سازمان است و بیشترین توجه را معطوف خود ساخته است و به یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های مدیریت در سراسر دنیا تبدیل شده است

امروزه زنجیره های تامین علاوه بر منابع و دارائی های ملموس، روی دارائی های ناملموس مثل دانش نیزمتمرکز شده اند (یو، 2008 ).

منابع ناملموس می توانند باعث ایجاد مزیت رقابتی شوند. به طور کلی عبارت “منابع ناملموس” برای پوشش رنج وسیعی از فاکتورها مثل شهرت، پیکربندی زنجیره تامین، دانش و معلومات کارکنان و فرهنگ سازمان بکارمی رود (هال و آندریانی، 1998 ).

دایر و هاچ ( 2004 ) به اشتراك دانش به عنوان منبع مزیت رقابتی زنجیره تامین نگاه کردند. از آنجائیکه فعالیت های کسب و کار از سطح سازمان به سطح زنجیره تامین منتقل شده است ( هندفیلد و نیکلاس.2002 ; اسلون، 2004 ; لی و همکاران، 2006 )، حفظ مزیت رقابتی بوسیله ایجاد ارتباطات قوی با کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان و شرکای بالادستی و پایین دستی، چالش پیش روی مدیران است (توماس و همکاران، 2004 ).

یک استراتژی مناسب مدیریت دانش می تواند در دستیابی به این هدف کمک کننده باشد

اهمیت مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین

امروزه جهان به سمت سیستم های اثربخش تر حرکت می کند، جایی که بهره برداری موثر از دانش بسیار حیاتی است .

مدیریت دانش فرصت های جدیدی را برای ایجاد و حفظ ارزش بیشتر برای زنجیره های تامین مبتنی بر شایستگی های کلیدی کسب و کار فراهم می کند

سیستم های مدیریت دانش شریان حیاتی زنجیره های تامین هستند. شرکت ها از طریق انطباق اطلاعاتی که در سیستم های مدیریت دانش رسمی وغیررسمی وجود دارند، چرخه زمان کالا و خدمات و هزینه ها را کاهش داده و ارزش بیشتری را هم به مشتریان داخلی و هم مشتریان خارجی خود تحویل می دهند و از این طریق در بازار مزیت رقابتی به دست می آورند

خلق، سازماندهی و توزیع دانش در سرتاسر زنجیره تامین الزام بسیار مهم است. وقتی که زنجیره تامین چند لایه ای که در ان کنش های متقابل پویایی بین تامین کنندگان، تولیدکنندگان،توزیع کنندگان و خرده فروشان و مشتریان مجزا اتفاق می افتد ، مورد بررسی قرار می گیرد پیچیدگی افزایش می یابد

عوامل جریان دانش در زنجیره تامین

برای اینکه زنجیره تامین تمامی عوامل اصلی زنجیره را بهینه سازی کند باید بتواند جریان دانش را در سراسر زنجیره برقرار سازد.


اولین عامل : اتصال در زنجیره تامین است که برقرار جریای دانش را در سراسر زنجیره تامین امکان پذیرمی کند.

دومین عامل: انتقال این دانش است، به طوریکه به همه استفاده کنندگان در زنجیره تامین امکان دهد تصمیماتی را اتخاذ کنند که ارزش مشتری را بیشینه و در عین حال هزینه ها و چرخه های زمانی را کمینه کند.

کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین;پاورپوینت مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین;مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین;مدیریت دانش ;مدیریت زنجیره تامین

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین