تحقیق درباره شناخت بازار اوكراین و راههای دستیابی به آن

گروه خدماتی و آموزشی

توضیحات :

*تحقیق درباره شناخت بازار اوكراین و راههای دستیابی به آن*

اطلاعات كمكی

موقعیت جغرافیایی

جمهوری اوكراین با 603700 كیلومتر مربع وسعت و 50 میلیون نفر جمعیت در اروپای شرقی واقع شده و پس از روسیه بزرگترین كشور اروپا به شمار می رود. این كشور پس از استقلال از شوروی سابق در سال 1991، به عضویت جامعه كشورهای مستقل مشترك المنافع درآمد. و به عنوان دومین كشور بزرگ قاره اروپا موقعیت دارای موقعیت راهبردی خاصی است.

جنوی اوكراین دارای آب و هوای معتدل می باشد و فقط در سواحل جنوبی شبه جزیره كریمه آب و هوا نیمه گرمسیری است. میانگین درجه حرارت سالانه در كیف پایتخت اوكراین 2/7 درجه سانتیگراد می باشد.

به علت وجود خاك حاصل خیز در این كشور (معروف به چرنوزیوم) 56 درصد اراضی قابل كشت می باشد. اوكراین در نظام شوروی سابق به انبار غله اروپا شهرت داشت ضمنا این كشور فاقد زمین های جنگلی است.

نظام حكومتی اوكراین جمهوری است. رئیس جمهور اوكراین با رأی مستقیم مردم به مدت 5 سال انتخاب می شود و بیش از دو دوره نمی تواند عهده دار ریاست جمهوری باشد.

از لحاظ تقسیمات كشوری جمهوری اوكراین به 24 استان یا ایالت و جمهوری خود مختار كریمه، شهرهای كیف و سواستوپول (با توجه به موقعیت خاص انها) ، نواحی، شهرها، زیست گاهها و روستاها تقسیم می شود كه از طریق حكومت های خودگردان محلی اداره می شوند.

مهمترین شهرهای اوكراین عبارتند از: كیف، خاركف، دونتسك، اودسا، خرسون، سواستوپول، ونیپروپتروفسك، لووف (لویو) ، زاپوریژیا و لوگانسك

جمهوری خودمختار كریمه امروزه بخش جدایی ناپذیر جمهوری اوكراین است كه قانون اساسی خاص خود را دارد. این قانون اساسی توسط شورای عالی جمهوری خود مختار كریمه تدوین شده و مورد تصویب مجلس اوكراین قرار گرفته است.

احزاب و سازمانهای سیاسی

حزب كمونیست

تا سال 1990 تنها حزب سیاسی قانونی، حزب كمونیست اوكراین بود.

قویترین حزب سازمان یافته اوكراین است كه مخالف كوچما( رئیس جمهور كنونی) و مخالف اصلاحات می باشد.

روخ (RUKH)

این حزب در سال 1989 به عنوان یك حزب ملی گرا و موافق دموكراسی و طرفدار اقتصاد بازار به وجود آمد.

حزب سوسیالیست

اعضای این حزب در رده های مختلف هنوز طرفدار كنترل دولت بر روی صنایع كلیدی و برقراری روابط نزدیك تر با روسیه و جمهوری های مستقل مشترك المنافع می باشند.

حزب سبز

حزب سبز در اوایل دهه 1990 با سیاستهای حمایت گرایانه از محیط زیست از قبیل بر چیده شدن نیروگاه اتمی چرنوبیل و حفظ منابع انرژی طبیعی تشكیل شد. این حزب از بی طرفی سیاست خارجی اوكراین در بسیاری از موضوعات حمایت می كند.

روابط بین المللی اوكراین

سیاست خارجی جمهوری اوكراین متأثر از روابط این كشور با روسیه است. در حال حاضر جمعیت كثیری از نژاد روس در جنوب و شرق اوكراین زندگی می كنند. اوكراین تلاش دارد روابط خود را با همسایگان اروپای مركزی (لهستان، مجارستان، چك و اسلواكی) توسعه بخشد. در این رابطه اوكراین به عنوان یكی از كشورهای اروپای مركزی و عضو موافقتنامه تجارت آزاد اروپای مركزی (CEFTA) مورد پذیرش قرار گرفته است.

با توجه به اینكه جمعیت كثیری از مهاجرین اوكراینی در آمریكا به سر می برند هیئت های متعددی برای توسعه روابط به آمریكا اعزام شده اند. در حال حاضر اوكراین بزرگترین دریافت كننده كمكهای آمریكا در میان كشورهای مستقل مشترك المنافع و سومین دریافت كننده بزرگ كمكهای آمریكا در میان كشورهای جهان به شمار می رود.

جمعیت و مؤلفه های آن

جمهوری اوكراین حدود 50 میلیون نفر جمعیت دارد. شهر كیف پایتخت اوكراین با 6 /2 میلیون نفر پر جمعیت ترین شهر كشور است. مردان با حدود 23 میلیون نفر 46 درصد جمعیت و زنان با 27 میلیون نفر 54 درصد جمعیت كشور را تشكیل می دهند.

طبق آمارهای رسمی دولتی، نرخ بیكاری در سال 1998 به میزان 7/3 درصد و در سال 1999، 5 درصد اعلام شده است اما به نظر می رسد تعداد زیادی نیز وجود داشته باشند كه در مراكز رسمی ثبت نام ننموده اند و احتمالا نرخ غیر رسمی بیكاری بیش از میزان اعلام شده می باشد.

بر اساس آمارهای سال 1997نیروی كار 8/22 میلیون نفر می باشند كه در بخشهای مختلف اقتصادی بشرح ذیل اشتغال دارند.

صنعت و ساختمان 32 درصد، كشاورزی و جنگلداری 24 درصد، بهداشت، آموزش و فرهتگ 17 درصد، تجارت و توزیع 8 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 7 درصد و سایر بخشها 12 درصد

فصل دوم

موقعیت اجتماعی و فرهنگی شهروندان جمهوری اوكراین

زبان رسمی در جمهوری اوكراین زبان اوكراینی است و زبان روسی نیز در سطح وسیعی تكلم می شود. سایر زبان های متداول عبارتند از: رومانیایی، لهستانی و مجارستانی.

دین مردم اوكراین مسیحی و عمدتا پیرو مذهب ارتدكس شرقی هستند.

فرهنگ

موقعیت جغرافیایی اوكراین از لحاظ واقع شدن بین دو قاره اروپا و آسیا موجب گردیده این كشور تحت تأثیر فرهنگ شرق و غرب قرار گیرد.

امروزه یك دوگانگی فرهنگی در اوكراین به چشم می خورد مناطق غربی تحت تأثیر اروپا بخصوص لهستان قرار دارد در حالیكه در مناطق شرقی فرهنگ روسی حاكم است.

کلمات کلیدی : شناخت بازار اوكراین و راههای دستیابی به آن;بازار اوکراین;راه های دستیابی به بازار اوکراین;تاریخ اوکراین;فرهنگ اوکراین;حزب های اوکراین;اقتصاد بازرا اوکراین;اقتصاد اوکراین;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه