آموزش سریع برق صنعتی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فهرست مطالب :

مقدمه .......................................................... 4

بخش 1 : حفاظت کننده ها

1 -1 فیوزها .............................................. 6

1 - 1 - 1 فیوز فشنگی …………………………………………………………………..

1 - 1 - 2 فیوز اتوماتیک ……………………………………………………………………

1 - 1 - 3 فیوز کارتریج ………………………………………………………………………

1 - 1 - 4 فیوز کتابی ……………………………………………………………………………

1 - 1 - 5 فیوزترانسفورماتور ………………………………………………………………

1 - 1 - 6 فیوز روغنی …………………………………………………………………………

1 - 1 - 7 فیوز .................................................................... H.R.C.

2 -1 رله ها ................................................ 10

1 - 2 - 1 حرارتی یا بی متال ……………………………………………………………..

1-2-2 مغناطیسی …………………………………………………………………………..

1-2-3 کنترل فاز …………………………………………………………………………

1-2-4 کنترل بار …………………………………………………………………………

3 -1 کلیدهای فشار ضعیف....................................... 13

1 - 3 - 1 - کلیدهای اتوماتیک کمپکت …………………………………

1 - 3 - 2 کلیدهای اتوماتیک هوایی ……………………………………..

1 - 3 - 3 - کلیدهای مینیاتوری …………………………………………..

1 - 3 - 4 کلیدهای حافظ موتور ………………………………………….

1 - 3 - 5 کلیدهای محافظ جان …………………………………………4

بخش 2 : آشنایی با ماشین های الکتریکی ومشخصات آن ها

2 - 1 - تقسیم بندی انواع ماشین های الکتریکی ..................................... 18

2 - 2 - پلاک خوانی موتورهای الکتریکی............................................ 19

2-3 - عیب یابی موتورهای الکتریکی .............................................. 20

2-4 - عیوب معمول موتور تکفاز خازنی............................................ 21

بخش 3 : تابلو برق و تجهیزات آن

3 - 1 - دسته بندی تابلوها............................................................ 23

3 - 2 - شناخت تجهیزات به کار رفته در تابلوها................................... 24

بخش 4 : آشنایی با مدارات فرمان و قدرت

4 - 1 - علائم اختصاری................................ 2

4 - 2 - چند مثال ساده............................... 33

بخش 5 : آشنایی با انواع سنسورها

5 - 1 - سنسور چیست ؟ ......................................... 38

5 - 2 - انواع سنسوها و کابردشان ................. 39

5 - 3 - سنسورهای القایی ................ 39

5 - 4 - انواع سنسورهای القایی از نظر تعداد سیم .............. 40

5 - 5 - سنسورهای خازنی کنترل سطح .................. 41

سنسورهای مغناطیسی .............. 41

5 - 7 - سنسورهای نوری کنترل سطح ................... 42

5 - 8 - سنسورهای نوری یکطرفه و دوطرفه ................... 43

5 - 9 - سنسور نخ ...................... 44

5 - 10 - سنسور القایی سرعت ........................... 45

منابع ..............................................................

کلمات کلیدی : برق صنعتی;حفاظت کننده;فیوزها;فشنگی;اتوماتیک;کارتریج;کتابی;فیوزترانسفورماتور;روغنی;HRC

آموزش سریع برق صنعتی