دانلود فایل پاورپوینت مجموعه قوانین و ضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و كلیه خدمات سرپایی)

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

دانلود فایل پاورپوینت مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و كلیه خدمات سرپایی)

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید فایل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه فایل قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد اسلاید :61

فایل قابلیت ویرایش دارد

آماده چاپ و ارائه درسی می باشد

قابلیت جستجو دارد

فرمت فایل : ppt

بخشی از فایل :

اسلاید 1 :

فهرست عناوین صفحه

1. مقدمه 3

2. نظارت وارزشیابی 4

3. نکات مشترک قابل توجه برای کلیه پزشکان و موسسات طرف قرارداد 5

4. ضوابط اختصاصی پزشکان ودرمانگاههای محترم طرف قرارداد 9

5. ضوابط اختصاصی دندانپزشکان محترم طرف قرارداد 15

6. ضوابط اختصاصی آزمایشگاههای محترم طرف قرارداد 21

7. ضوابط اختصاصی موسسات پرتوپزشکی محترم طرف قرارداد 26

8. ضوابط اختصاصی فیزیوتراپیهای محترم طرف قرارداد 36

9. ضوابط اختصاصی داروخانه های محترم طرف قرارداد 44 10.نكات لازم الاجرا توسط متخصصین و پزشكان فوق تخصص طرف قرارداد بیمه روستایی شاغل در بخش خصوصی(مطب،درمانگاه) 52

11.نكات لازم الاجرا توسط مراكز داروخانه،آزمایشگاه،پرتوپزشكی و فیزیوتراپی طرف قرارداد بیمه روستایی(در پذیرش نسخ متخصصین 000 55

12.نكات لازم الاجرا توسط پزشكان متخصص و فوق تخصص شاغل در بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه روستایی در هنگام مراجعه 0 00 58

13. استفتاء سازمان بیمه خدمات درمانی از مراجع عظام 61

اسلاید 2 :

نظارت وارزشیابی : نظارت به معنای کنترل ارایه خدمات موردتعهد مراکز مختلف پزشکی اعم ازپزشکان ،داروخانه ها،بیمارستانها،رادیولوژیها، آزمایشگاههاوفیزیوتراپیها و ... و درکنار آن تشویق موارد بالاتر از سطح انتظار و مقابله قانونی با موارد پائینتراز سطح انتظار می باشد . تعریف فوق از آنجا ناشی می شود که در جایگاه بیمه معتقدیم کنترل واقعی کیفیت هم درابتدای مراحل تولید محصول (دراینجا مدنظرسازمان بیمه خدمات درمانی ارایه خدمات پزشکی به بیمه شدگان درقالب قوانین بیمه ای است) وهم درطی تولید آن ونیز درپایان تولید محصول یا خدمت مربوطه (اخذ خدمت پزشکی توسط بیمه شده) باید صورت پذیرفته و مهمتر از همه تداوم یابد . درکنار موضوعات مطروحه فوق توسعه ارتباطات و اطلاع رسانی نیزهمیشه مورد نظر دست اندرکاران سازمان متبوع وکارکنان مربوطه بوده است. تجارب سایرسازمانهای دولتی و غیردولتی داخل یا خارج کشور (درهمه زمینه ها) نشان داده است هرگاه به صورت جدی وکارشناسانه به اطلاع رسانی پرداخته وسطح معلومات وآگاهیهای مخاطبین را بالاتر برده اند،خودنیزدرخصوص دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده موفق ترعمل کرده اند.در این راستا ودرجهت پیشبرد اهداف عالیه سازمان متبوع (مشتری مداری) این اداره نیز چه در خصوص مراکز پزشکی طرف قراردادوچه درخصوص بیمه شدگان ، اطلاع رسانیهائی راصورت داده است. ولی همچنان اعتقاد براینست که اطلاع رسانی درزمینه های مختلف بیمه ای باید تداوم داشته باشد.نمونه های مهم اطلاعاتی که پزشکان ومراکزطرف قراردادبایددرجریان آن قرارگیرندجهت بهره برداری لازم تقدیم میگردد:

کلمات کلیدی : دانلود فایل پاورپوینت مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و كلیه خدمات سرپایی);مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و كلیه خدمات سرپایی);پاورپوینت مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و كلیه خدمات سرپایی);فایل پاورپوینت مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی

دانلود فایل پاورپوینت مجموعه قوانین و ضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی (ویزیت و كلیه خدمات سرپایی)