پاورپوینت خلاقیت در مدیریت (Creativity in management)

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

تعداد اسلاید : 38 فرمت : pptx

مقدمه :

خلاقیت دارای سه مؤلفه است: تخصص ، تفكر خلاق و انگیزش كه می تواند درونی و بیرونی باشد ، مدیران روی هر سه این خصوصیات می توانند اثر گذارند ولی بر روی انگیزش كاركنان بیشتر از دو مؤلفه دیگر تأثیر گذار هستند .
با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای كنونی كه عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی‌ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیش‌بینی بودن این تغییرات ، آنچه كه كشورهای جهان به ویژه كشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری و پیشرفت و ترقی آنها مدد می رساند ، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر كشورهاست و این امر میسر نمی گردد مگر با درایت و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خلاقیت كاركنان كه با كمك یكدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه ، جامعه بكوشند .
فهرست :
مقدمه
تعریف خلاقیت
نوآوری
چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می‌گذارد؟
ویژگیهای افراد خلاق
فرصتهای خلاقیت
اهمیت خلاقیت و نوآوری
برخی از ویژگیهای سازمان خلاق
کار گروهی
خلاقیت گروهی
نتیجه گیری

کلمات کلیدی : تعریف خلاقیت;نوآوری;چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می‌گذارد;ویژگیهای افراد خلاق;فرصتهای خلاقیت;اهمیت خلاقیت و نوآوری;برخی از ویژگیهای سازمان خلاق;کار گروهی;خلاقیت گروهی

پاورپوینت خلاقیت در مدیریت (Creativity in management)