لباس در قرآن

گروه سایر گروه های علوم انسانی

توضیحات :

کلام جاویدان الهی بشر را به سوی محکم ترین و استوار ترین روشها و مسلک ها سوق می دهد.1 قرآن کتابی است که برای هدایت بشر در تمام عصرها و نسلها نازل شده است و بطور یقین جامع ترین دستورات را برای سعادت و خوشبختی انسان تدوین نموده است. نگاه تازه به جایگاه قرآن و تبیین وظایف امت اسلامی در برابر این معجزه الهی و بررسی آثار و برکات محوریت قرآن در سیمای الگوها و اسوه ها می تواند گامی هرچند ناچیز در جهت تبیین این کتاب آسمانی بوده، ما را به صراط مستقیم الهی رهنمون سازد.

امام العارفین در نهج البلاغه می فرماید:

فأسألوا الله به و توجهوا الیه بحبه.2

آنچه می خواهید بوسیله قرآن بخواهید و با عشق به قرآن به خدا توجه کنید.

بنابر آموزه های علوی قرب الرحمان در سایه حب القرآن محقق می شود.

کلمات کلیدی : لباس در قرآن;تحقیق درباره لباس در قرآن;مقاله درباره لباس در قرآن;مقاله لباس در قرآن;تحقیق لباس در قرآن;تحقیق و بررسی لباس در قرآن;تحقیق در مورد لباس در قرآن;مقاله در مورد لباس در قرآن