تحقیق مسیحیت صهیونیسم

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

تاریخچه صهیونیسم مسیحی:

درمواجهه با فرایند جهانی شدن سه دین بزرگ جهان عکس العملهای متفاوتی نشان داده اند :

1-غرب مسیحی دین را ازسیاست جدا دانسته تا به آرامش وسکون دست یابد .

2-یهودیان آواره شده ودرملتها حل شده اند تا زمینه تشکیل حکومت اسرائیل به تدریج فراهم شد .

3-جهان اسلام درمسیر مبارزه، دین وسیاست را به هم پیوند زده وهویت خود را حفظ کرده است .

دراین میان دو دین مسیحیت ویهودیت دست به تعاملی میان خودشان زدند.

مسیحیان دراین میان قصد تسلط برآسیا وبخصوص خاورمیانه دارند وازطرف دیگر یهودیان که طبق پیشگوئیهای دین خودشان قصد احیای معبد سلیمان وزمینه سازی ظهور منجی خود را دارند . بنابراین یهودیان دراین بین زمینه ظهور مسیح را

کلمات کلیدی : مسیحیت صهیونیسم;تحقیق مسیحیت صهیونیسم;مقاله مسیحیت صهیونیسم;تحقیق درباره مسیحیت صهیونیسم;مقاله درباره مسیحیت صهیونیسم;تحقیق در مورد مسیحیت صهیونیسم

تحقیق مسیحیت صهیونیسم