تحقیق درباره دستورالعمل کنترل کیفیت

گروه سایر گروه های علوم انسانی

توضیحات :

کنترل کیفیت از بدو ورود مواد اولیه به کارخانه انجام می شود و در صورت داشتن استانداردهای مورد انتظار ویژگی های مورد نظر پس از تست از نظر خلوص ....) به انبارهای مواد اولیه منتقل می شود.

- در قسمت آماده سای مواد ترکیب صحیح مواد – رعایت درجه حرارت لازم جهت ترکیب اولیه – سرد شدن مواد میکس شده تا دمای محیط کنترل می شود. همچنین ترموستات میکسر توسط ترمومترهای مرجع و استاندارد نیز کنترل می شود تا از خطای حرارت و مشکلات بعدی جلوگیری شود.

- مواد قیف مواد از نظر استفاده از لک های ریز و مخصوص جهت پیش گیری از ورود ناخالصی ها به داخل اکسترور چک می شود .

- دماهای المنت و صحت المنت ها بصورت مداوم توسط ترمومتر مرجع کنترل می شود لذا تغییر دمای اکسترودر تا حد امکان کنترل می شود.

- پس از ورود مواد از اسکترودر از لحاظ سرد شدن کامل لوح و نداشتن مشکل فرآیندی بازدید می شود.

- جت پرینترها از لحاظ درج مارک و مشخصات صحیح بر روی محصولات بررسی می شود.

- انجام برش صحیح و قائم توسط اره مخصوص PVC و حصول اطمینان از اینکه برشها در قطع 6 متری انجام شوند.

- راست بودن کوبله و وضعیت ظاهری – نداشتن سوختگی و یکنواختی و ... در خط تولید و حین فرآیند چک می شود.

- بررسی ابعاد و وزن و طول مؤثر بصورت رندوم از هر خط و هر ساعت 3 بار انجام می شود.

- آزمونهای ضربه – ویکات و دی کلرومتان معمولاً در هر شیفت 2 یا 3 بار انجام می شود.

- آزمون بازگشت حرارتی بصورت روزانه انجام می شود.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره دستورالعمل کنترل کیفیت;تحقیق در مورد دستورالعمل کنترل کیفیت;تحقیق دستورالعمل کنترل کیفیت;مقاله درباره دستورالعمل کنترل کیفیت;مقاله دستورالعمل کنترل کیفیت;تحقیق و بررسی دستورالعمل کنترل کیفیت;دستورالعمل کنترل کیفیت;تحقیق درباره کنترل کیفیت;مقاله درباره کنترل کیفیت;کنترل کیفیت;دانلود تحقیق درباره کنترل کیفیت