دانلود جدیدترین کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

درس پروژه پایان داستان تربیت معلم بوده و حلقه پیوند دهنده تجارب برای کسب شایستگی معلم شدن است.اگر در اینجا از روایت پژوهی صحبت می شود باید معلوم شود که روایت پژوهی در این درس با روایت پژوهی در روش های تحقیق اکادمیک می باشد. در اینجا مجموعه از باورها و کاستی ها و پیش بینی ها و ایده ها و طرح ها برای اینده دانشجو مطرح است .پروژه در اینجا با کار عملی در دیگر رشته ها فرق دارد حتی یه نوعی شاید با کار پژوهی در دیگر دانشگاه ها تربیت معلم جهان متفاوت است اینجا بیشتر یک خودپژوهی مورد نظر است در این درس باید تجاذب گوناگون دانشجو و افکارش بازبینی و تحلیل شود.

دانشجو باید در این درس یاد بگیرد که چگونه به تعهد حرفه ای خود عمل خواهد کرد و به یادگیری مادام العمر و مستمر خواهد پرداخت.

فهرست

چکیده ...................................................................................................... 6دوران کودکی ............................................................................................ 8دوران دبیرستان ...........................................................................................10 کنکور ........................................................................................................ 11ورود به دانشگاه ............................................................................................12
تجارب کارورزی..............................................................................................13

چالش های پیش روی من............................................................................15

معلم موفق.......................................................................................................18

تشریح معلمی خود.......................................................................................20

فنون و مهارتهای تدریس.....................................................................................................23 تاپیر دانشگاه بر انگیزه ی من...................................................................25.برنامه ریزی برای اینده با توجه به تجارب کسب شده....................................26نتیجه گیری............................................................................................28تعهدات دانشجو........................................................................................29منابع......................................................................................................30

کلمات کلیدی : دانلود جدیدترین کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

دانلود جدیدترین کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان