دانلود گزارش آزمایش ماز U شکل (labyrinth)

گروه سایر گروه های علوم انسانی

توضیحات :

آزمایش ماز U شکل (labyrinth)

چکیده

یادگیری از راه کوشش و خطا یعنی کورمال کورمال پیش رفتن، راه حل را به طور تصادفی پیدا کردن و با تمرین آموختن. در این روش یادگیری، فرد چند راه در پیش رو دارد که با امتحان تک تک آنها راه‌های خطا را کشف کرده و برای نوبت بعدی ترک می‌کند و راهی که موفقیت آمیز بوده را ادامه می‌دهد. این مانند کسی است که اصلاً پیش هیچ مکانیکی تعلیم ندیده ولی بسیاری از کارهای ماشین خود را انجام می‌دهد. چنین شخصی از راه کوشش و خطا به چنین یادگیری رسیده است. ماز لابیرنت بهترین وسیله‌ای است که برای مطالعه یادگیری از راه کوشش و خطا به کار می رود، زیرا یادگیری آن مستلزم کشف یک سری راه حل‌هایی است که ابتدا به صورت کاملاٌ تصادفی بعد با تمرین انجام می‌گیرد. از طرف دیگر، مازمعرف کلیه یادگیری‌های حسی-حرکتی است که همه آنها از نوع یادگیری‌های کوشش و خطایی است. ماز در لغت به معنای چین و شکن و دالان‌های پر پیچ و خم است...

کاملترین فایل در سطح اینترنت میباشد

بعد از پرداخت لینک دانلود برای شما به نماش در خواهد آمد

قابل ویرایش می باشد

کلمات کلیدی : آزمایش ماز U شکل (labyrinth)