نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تئوری ها و نظریه ها

گروه عمومی

توضیحات :

نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت

بخش تئوری ها و نظریه ها

این مجموعه شامل خلاصه درسنامه به همراه سوالات مرتبط با هر درس در دوره های قبل کنکور سراسری رشته های مدیریت به همراه پاسخ می باشد.

کلمات کلیدی : تئوری های مدیریت و موفقیت;بخش تئوری ها و نظریه ها

نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تئوری ها و نظریه ها