تست برق خودرو

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

این محصول 50 سوال تستی در مورد برق خودرو برای درسی تحت عنوانتعمیر اتومبیل سواری درجه 2می باشد

تعداد سوالات این مجموعه50 عدد است

کلمات کلیدی : تست برق خودرو;نمونه سوال برق;نمونه سوال تستی;سوال برق خودرو;تست برق;برق خودرو;نمونه سوال خودرو