تست انتقال قدرت

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

این محصول 50 سوال تستی در مورد برق خودرو برای درسی تحت عنوانتعمیر اتومبیل سواری درجه 2 بخش انتقال قدرتمی باشد

تعداد سوالات این مجموعه 50 عدد است

کلمات کلیدی : نمونه سوال;تست انتقال قدرت;نمونه سوال تستی;درس انتقا قدرت;تعمیر اتومبیل سواری;تعمیر اتومبیل سواری درجه دو;نمونه سوال;دانلود نمونه سوال تستی;دانلود تست انتقال قدرت