تاریخچه سوریه

گروه عمومی

توضیحات :

تاریخچه سوریه را می توان به سه دوره عمده قبل از اسلام، پس از اسلام تا فروپاشی امپراتوری عثمانی ودوران استقلال؛یعنی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و جنگ جهانی اول تقسیم کرد؛ اما با توجه به موضوع این بحث بر دو دوره ی اول و دوم مرور اجمالی و بر دوره سوم نگاهی مبسوط تر خواهیم داشت.

قبل از اسلام

سوریه یکی از قدیمی ترین مناطق جهان است. برخی از حفاری ها نشان می دهد که این سرزمین بیش از نه هزار سال محل زندگی انسان بوده است. اولین نشانه های تمدن درخشان این سرزمین به هزاره ی سوم قبل از میلاد تعلق دارد. چند هزار سال قبل از میلاد اقوام مهاجر کنعانی سامی به تدریج در سوریه سکنی گزیدند. سوریه ی بزرگ شامل لبنان، فلسطین و اردن بود. این منطقه به طور کلی از موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خوبی برخوردار و محل تلاقی سه قار ی آسیا آفریقا و اروپا بود. سوریه مسیر ارتباطی مناسبی برای کشورهای مختلف بود. به همین دلیل، توجه قدرت های بزرگ رابه لحاظ تجارتی وکشور گشایی به خود جلب کرده است. این عامل زمینه ی هجوم قبایل و اقوام مختل را به این سرزمین فراهم می کرد.چهار قدرت بزرگ ایران، مصر، یونان و روم تاریخ سوریه را قبل از اسلام رقم می زدند. تا قبل از اسلام سوریه، اغلب محل درگیری ایران و روم بود. امپراتوری ایران می داشت با تصرف سوریه بر سواحل مدیترانه تسلط یابد واین امر موجب درگیری دائمی دو امپراتوری ایران و روم شده بود. سرانجام در اوایل قرن هفتم میلادی سوریه به طور کامل به تصرف ایرانیان در آمد.[1]به دلیل این که دوران ارتباط چندانی با این بحث ندارد به همین اندازه بسنده می کنیم.

پس از اسلام

سوریه در قرن هفتم میلادی در سال 636 میلادی در اثر حملات مستمر مسلمانان به روم به آسانی به دست مسلمانان فتح شد. وقتی هر قل این سرزمین را از دست داد،در حسرت آن گفت: «ای سوریه درود بر تو، چه زیبا دیاری است که به دست دشمن افتاده».[2]


[1] -ر.ک:فیلیپ حتی و دیگران: لبنان فی التاریخ.

[2] -بلاذری (به نقل از: فیلیپ خلیل حتی، تاریخ عرب، ترجمه ابواالقاسم پاینده، ص194-195.

کلمات کلیدی : سوریه;تاریخچه سوریه;تاریخ سوریه;کشور سوریه

تاریخچه سوریه