مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش (سال 92 )

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

دانلود آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان 1392 مباحث 12 تا 22 :


دانلود مبحث 12 مقررات ملی ساختمان- ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
دانلود مبحث 13 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای تأسیسات برقی
دانلود مبحث 14 مقررات ملی ساختمان- تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
دانلود مبحث 15 مقررات ملی ساختمان- آسانسورها و پله های برقی
دانلود مبحث 16 مقررات ملی ساختمان- تأسیسات بهداشتی
دانلود مبحث 17 مقررات ملی ساختمان- لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها
دانلود مبحث 18 مقررات ملی ساختمان-عایق بندی و تنظیم صدا(بخش ساختمان های فولادی)
دانلود مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی در مصرف انرژی (بخش ساختمان های فولادی)
دانلود مبحث 20 مقررات ملی ساختمان- علایم و تابلوها
دانلود مبحث 21 مقررات ملی ساختمان- پدافند غیر عامل
دانلود مبحث 22 مقررات ملی ساختمان- مراقبت و نگهداری از ساختمان

کلمات کلیدی : دانلود مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا; دانلود مبحث 13 مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تأسیسات برقی; دانلود مبحث 14 مقررات ملی ساختمان تأسیسات گرمایی; تعویض هوا و تهویه مطبوع; دانلود مبحث 15 مقررات ملی ساختمان آسانسورها و پله های برقی; دانلود مبحث 16 مقررات ملی ساختمان تأسیسات بهداشتی; دانلود مبحث 17 مقررات ملی ساختمان