اصطلاحات رایج بازرگانی خارجی

گروه مدیریت

توضیحات :

اصطلاحات رایج بازرگانی ( صادرات، واردات، اینکوترمز، و لغات تخصصی و.....) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 19 صفحه فایل پی دی اف تهیه و ویرایش شده.

کلمات کلیدی : اصطلاحات مهم بازرگانی ;صادرات;واردات; ترخیص کاری;اینکوترمز; لغات تخصصی