تحقیق در مورد اقتصاد خرد

گروه اقتصاد

توضیحات :

اقتصاد خرد


مقدمه :
كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امیر حسین جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهای غنی)) (1) ترجمه كرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این كتاب و كتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو كتاب بر دانش و تجربة امروزی متكی نبود. از یك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها كشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند كه ادعای بینش و یافته های نسبتاً كامل را توجیه كنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محكم،‌ ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یكی از این جنبه ها كاهش جدی تقاضا برای كالاهایی است كه كشورهای كم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن كاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، كاكائو، موز و كالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب كشش پذیری تقاضا) برای این كالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی كمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین كالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. كاهش تقاضا در كشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در كشورهای كم توسعه ـ برای صادرات اصلی كشورهای كم توسعه دلایل چندی دارد :
یكی از آنها فروكش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط كه مدتی دوام می آورد) است كه خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین كردن مصرف یك كالای متعلق به كشور كم توسعه با یك كالای دیگر متعلق به كشورهای صنعتی یا كشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی كالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل كاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای كه تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.
دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمركی و ناگمركی است كه یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.
تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود. برخی اوقات نه كاهش قیمت، بل افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شركت تولید كنندة مشروب یا سیگار بالا می رود اما اكثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی كه برای شركت ها باقی می ماند انتقال این كالا به خارج از كشور است. در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافة بحران بیماری زایی و خطر مرگ است كه به خارج انتقال می یابد.
تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحدة آمریكا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و كره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است كه انتقال بار تولید شماری از كالاهای مصرفی اش به كشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد :
ـ كاهش هزینة تولید و ارزان كردن هزینة زندگی برای مردم كشورهای صنعتی.
ـ كاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی.
ـ ایجاد بازار متقابل در كشورهای برگزیده، كه احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به كم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند.

کلمات کلیدی : اقتصاد;اقتصاد خرد;مقاله;پژوهش;تحقیق;پروژه;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق;دانلود پروژه;مقاله اقتصاد خرد;پژوهش اقتصاد خرد;تحقیق اقتصاد خرد;پروژه اقتصاد خرد;دانلود مقاله اقتصاد خرد;دانلود پژوهش اقتصاد خرد;دانلود تحقیق اقتصاد خرد;دانلود پروژه اقتصاد خرد

تحقیق در مورد اقتصاد خرد