مقاله اقتصاد کشور آرژانتین

گروه اقتصاد

توضیحات :

اقتصاد کشور آرژانتین

یك سری فعالیتهای اقتصاد كه قبلاً تحت پوشش و حمایت دولت آژانتین بود از جمله سرمایه گذاری خارجی از سال 1990 به بخش خصوصی واگذار شد كه به عنوان یك فرآیند پایدار خصوصی سازی دنبال می شود و هم اكنون اقتصاد آرژانتین بر مبنای اصول بازار آزاد اداره می شود.
و به منظور كاهش هزینه های تولید و ایجاد رقابت در همه بخش های اقتصادی در آرژانتین دولت سیاست اصلاحات اداری را در این خصوص دنبال می كند.
فرصت ها برای سرمایه گذاران بین المللی یا خارجی :
نگرش دولت آرژانتین نسبت به سرمایه گذاری خارجی در این كشور :
براساس قانون سرمایه گذاری های خارجی، سرمایه گذاران خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران آرژانتینی برخوردار هستند و در شرایط یكسان فعالیت می كنند. اساساً در آرژانتین نگرش بسیار مثبتی نسبت به سرمایه خارجی وجود دارد. در حال حاضر قید و بندهای سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته شده است.
از دیرباز، و گذشته آرژانتین برای خارجی ها مكان مناسب و مطمئنی بوده است. و دولت آرژانتین در جهت جذب سرمایه های خارجی بسیار فعال عمل می كند و سرمایه گذاریهای خارجی نیز نقش قابل توجهی در فرآیند خصوصی سازی در آرژانتین ایفا كرده اند. به دلیل اینكه منابع سرمایه داخلی در این كشور برای توسعه اقتصادی كافی نیست، لذا دولت آرژانتین جذب سرمایه خارجی را تشویق و حمایت می كند. در آرژانتین برای ورود كالا مجوز لازم نیست، واردات و تعرفه های آن بسیار كم، قوانین آن بسیار راحت است و صادرات هیچ گونه مالیاتی ندارد. هرگونه محدودیت برای سرمایه گذاریهای خارجی از میان برداشته شده و سرمایه گذاری خارجی نیازی به مجوز از سوی مقامات آرژانتین ندارد، جزء در مواردی مانند ارتباطات مخابراتی، نفت، گاز و صنایع دفاعی، ضمن اینكه سود حاصل از سرمایه گذاری به راحتی و آزادانه قابل جابجائی به خارج از كشور آرژانتین می باشد.
سیستم مالیاتی آرژانتین :
قوه مقننه كه شامل مجلس نمایندگان و سنا می باشد. قانون مالیات را وضع می كند (كه به صورت فدرالی است) معمولاً این قوانین از سوی رئیس جمهور پیشنهاد می شود و معاملات آن توسط وزیر اقتصاد این كشور انجام می شود.
مسئولان مالیاتی كشور آرژانتین به طور مستمر قوانینی را به اجرا درمی آورند كه بیشتر جنبه و راهكار كاربرد عملی دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه می دهند.
قوانین مالیاتی (فدرالی) یا محل و استانی توسط قانون گذاران همان استان یا دولت فدرالی یا محلی وضع می شود. بنابراین طبیعی است كه قوانین در نقاط مختلف كشور متفاوت است، لذا قوانین را صادر می كنند كه راهكار عملی داشته باشد. قوانین مالیاتی فدرالی یا محلی به گونه ای است كه مالیات دهندگان باید درآمدهای سالانه خود را ثبت كرده و آن درآمدی را كه شامل مالیات می شود، گزارش داده و ارائه كنند تا هرگونه مالیاتی كه قرار است پرداخت شود، پرداخت گردد و نیز بدهی های قبلی مالیات دهنده پرداخت گردد و در صورت لزوم بعضی مالیات جلوتر پرداخت شود.
شركتهای سهامی باید بدهی های مالیاتی درآمد سالانه هر سال را یازده ماه زودتر پرداخت كنند كه این پرداخت بر مبنای درصد مالیات تعهد شده سال قبل محاسبه و توسط دولت آرژانتین اخذ می شود و برای تعیین مقدار مالیات برآورده شده سیستم های انتخابی وجود دارد كه مالیات دهنده حق دارد از بین آنها انتخاب و گزینش كند و مالیات كل سالانه در مدت پنج ماه بعد از پایان سال مالی شركت، باید به دولت پرداخت شود.

کلمات کلیدی : اقتصاد;کشور آرژانتین;سیستم مالیاتی;مقاله;پژوهش;تحقیق;پروژه;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق;دانلود پروژه;مقاله اقتصاد کشور آرژانتین;پژوهش اقتصاد کشور آرژانتین;تحقیق اقتصاد کشور آرژانتین;پروژه اقتصاد کشور آرژانتین

مقاله اقتصاد کشور آرژانتین