میزان استحکام سنگ های دگرگونی و عوامل موثر بر دگرگون سازی آنها

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

میزان استحکام سنگ های دگرگونی و عوامل موثر بر دگرگون سازی آنها

فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : ورد - word

تعداد صفحات : 10

دارای صفحه : بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : فهرست

محتوا :

میزان استحکام سنگ های دگرگونی و عوامل موثر بر دگرگون سازی آنها

ریشه لغوی واژه ی دگرگونی

دید کلی

سنگ شناسی دگرگونی

انواع دگرگونی سنگ

دگرگونی ناحیه ای یا عمومی سنگ

دگرگونی دینامیکی سنگ

دگرگونی اصابتی یا ضربه ای سنگ

دگرگونی هیدروترمال سنگ

دگرگونی زیر کف اقیانوس ها

دگرگونی ناحیه وزنی ( تدفینی )

عوامل دگرگون سازی سنگ

حرارت

فشار

سیالها

زمان

کلمات کلیدی : میزان استحکام سنگ های دگرگونی و عوامل موثر بر دگرگون سازی آنها;ریشه لغوی واژه ی دگرگونی;سنگ شناسی دگرگونی;انواع دگرگونی سنگ;دگرگونی ناحیه ای یا عمومی سنگ;دگرگونی دینامیکی سنگ;دگرگونی اصابتی یا ضربه ای سنگ;دگرگونی هیدروترمال سنگ;دگرگونی زیر کف اقیانوس ها;دگرگونی ناحیه وزنی تدفینی;عوامل دگرگون سازی سنگ;حرارت فشار سیالها

میزان استحکام سنگ های دگرگونی و عوامل موثر بر دگرگون سازی آنها