نمونه تدریس درس چهارم علوم ششم ابتدایی ( سفر به اعماق زمین)

گروه آموزشی

توضیحات :

نمونه تدریس از درس چهارم علوم پایه ششم ابتدایی در 5 صفحه در فایل pDF تنظیم شده است .

کلمات کلیدی : نمونه تدریس;علم ;ششم بتدایی;دانلود;کتاب;سریع;ابتدایی;سفر به ;اعماق زمین;درس چهارم