تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی

گروه آموزشی

توضیحات :

تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی

صبحانه
خوردن صبحانه برای کودکی که آماده ی رفتن به مهد کودک و مدرسه می شود، بسیار مهم است و مادران عزیز باید به این وعده ی غذایی اهمیت ویژه ای دهند. مصرف صبحانه به کودکان کمک می کند تا فراگیری بهتری داشته باشند. انرژی و مواد مغذی مصرف شده می تواند باعث افزایش تحرک و فعالیت بدنی و در نهایت نشاط در کودکان شود.

کلمات کلیدی : تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی;تغذیه کودکان دبستانی ;تعذیه کودکان پیش دبستان

تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی