قرارداد طرح و ساخت (EPC) چیست

گروه آموزشی

توضیحات :

فایل قرارداد طرح و ساخت (EPC) چیست شامل 5 صفحه می باشد.

کلمات کلیدی : قرارداد;طرح و ساخت;EPC