دانلود طرح كسب و كارراه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك 46 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 70 صفحه

طرح كسب و كار عنوان طرح: راه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك فهرست عنوان صفحه فصل اول‎- مشخصات ارائه‎دهندگان طرح و مدارك فنی و سوابق كاری مربوطه  فصل دوم‎- روشهای استحكام خاك و تزریق دوغاب و تجهیزات مربطه  - پیشگفتار فنی  - درباره ریزشمعها (میلر و پایل) در پایدارسازی بسترها  - تعریف كلی، فواید، كاربرد و مراحل اجرا  - معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای میار و پایل  - درباره روش میخ‎كوبی (‎Nailting) در پایدارسازی دیوارها  - تعریف كلی، فواید، كاربرد و مراحل اجرا  - معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای عملیات ‎Nailing  - تزریق سیمان بدون استفاده از اجزای فلزی  - تزریق تحكیمی  - تزریق آب‎بندی  - تزریق تماسی  فصل سوم‎- عنوان تشریح طرح كسب و كار  - عنوان  - بیان‎ابزارو‎تجهیزاتی‎كه در حوزه‎تعریف طرح‎بود و امكان‎ساخت یا ارائه خدماتشان وجود دارد  عنوان صفحه شرح دستگاه‎ها و خدمات هدف‎گذاری شده  - در پیرامون دستگاه تولیدی اول پاورپك  - مزایا  - مشخصات فنی  - شرح اجزاء و نحوه عملكرد دستگاه نمونه اول پاورپك  - تصاویر دستگاه ساخته شده  - در پیرامون دستگاه تولیدی نمونه اول شمع‎كوب  - مزایای انتصاری دستگاه شمع‎كوب ساخته شده  - مشخصات فنی  - شرح اجزاء و نحوه عملكرد دستگاه شمع‎كوب  - تصاویر دستگاه ساخته شده  - فصل چهارم‎- برنامه اجرایی  - استراتژی كلی جهت تحقق اهداف و اجرای طرح  - پیرامون لزوم تسریع در اجرای سفارشات دستگاه‎ها  - برنامه اجرایی سال اول شروع طرح  - كارگاه  - ابزار و تجهیزات متناسب با برنامه یكساله اول  عنوان صفحه - نیروی انسانی مورد نیاز  - تمهیدات اندیشیده شده برای تبلیغ و بازاریابی  - تمهیدات اندیشیده شده برای خرید سریع و اقتصادی مواد اولیه و دور زدن واسطه‎ها  - جدول مراكز شناسایی شده برای خرید سریع و اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز  - دریافت خدمات از سایر مشاغل  - فرایند تولید  فصل پنجم‎- تحلیل بازار  - چشم‎انداز آینده  - پیش‎بینی فروش سال اول  - سایر تولیدكنندگان  - بررسی جنبه ریسك‎پذیری طرح  فصل ششم‎- بررسی جنبه‎های مالی و اقتصادی طرح  فصل هفتم‎- تجزیه و تحلیل و نتیجه‎گیری  فصــل اول‎ مشخصات ارائه‌دهندگان طرح و مدارك فنی و سوابق كاری مربوطه - مشخصات تحصیلی و فنی ارائه‎دهندگان طرح - صورت مدارك فنی - سابقه كاری - تصویر مدارك فنی و حرفه‎ای مشخصات فردی و تحصیل و فنی نام و نام خانوادگی ارائه‎دهندگان: 1- علی نعمتی 2- ناصر نعمتی 1- علی نعمتی شیزری فرزند قدرت‎اله‎، شماره شناسنامه 3338، متولد: 1351 تهران، تحصیلات: دیپلم ماشین‎افزار، كدملی: 1-589611‎-005.
مدارك فنی - دوره 18 ماهه ایران و آلمان در رشته‎ مكانیك صنایع - كارت مربیگری مكانیك صنایع از اداره كل فنی و حرفه‎ای كرج - مدرك نقشه‎كشی صنعتی درجه دو - مدرك فرزكاری درجه دو سابقه كاری - نیروی فنی معاونت سابق خدمات فنی شركت ایران‎خودرو به مدت 4 سال با زمینه فعالیت آهنگری، ساخت سازه‎ه

کلمات کلیدی : دانلود طرح كسب و كارراه اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك 46 ص;تحقیق طرح كسب و كارراه اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك 46 ص;مقاله طرح كسب و كارراه اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك 46 ص;طرح كسب و كارراه اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان

دانلود طرح كسب و كارراه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك 46 ص

محصولات مشابه با "دانلود طرح كسب و كارراه‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك 46 ص"


محصولات گروه