تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروف PET

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

آب این ماده حیاتی و پراهمیت استراتژیك در دنیا نقش بسیار مهمی در شكل‌گیری تمدنها و استمرار آنها داشته است مروری بر سوابق تمدنهائی كه در طول تاریخ شكل گرفته و شكوفا شده‌اند نشانگر این واقعیت است كه وجود آب و امكان دسترسی به آن یكی از كلیدی‌ترین عوامل فراگیری و استمرار آنها بوده است.

جوامع متمدن و توسعه یافته برای تامین نیازهای خود تاسیسات مهندسی پیشرفته‌ای نیز ایجاد كرده‌اند كه از آن جمله می‌توان به شاهكارهای مهندسی ایرانیان اشاره كرد. نقش آب در توسعه همواره در تاریخ به عنوان یك شاخص استراتژیك مطرح بوده است. افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی از طریق آبیاری به شیوه‌های مختلف، پراكندگی وتوزیع مكانی اسكان جمعیت و توسعه مناطق شهری، وقوع انقلاب صنعتی وتوسعه سریع صنایع، نیاز بشر به تولید انرژی بیشتر و از جمله نیروی برقی- آبی، استفاده از منابع آب برای پرورش آبزیان و بالاخره تغییرات اساسی كه در الگوی زندگی بشر بوجود آمده است. نقش استراتژیك آب را كاملاً پیچیده كرده است. افزایش تقاضا برای آب و اوجگیری رقابت بین مصرف كنندگان مختلف موجب شده انسان برای ایجاد موازنه و تعادل بین توزیع نیازها و منابع آب موجود مستقیماً در وضعیت طبیعی رودخانه‌ها دخالت كند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره و توزیع آب، شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهای خود تغییر دهد. از طرف دیگر نیاز به توسعه در كلیه شئون اقتصادی جامع باعث شده طرحهای مختلف توسعه منابع آب در یك ناحیه جغرافیایی و در سطح حوزه آبریز متمركز شوند و از سوی دیگر موضوع انتقال بین حوزه‌ای آب برای تامین یا حفظ شرایط توسعه اجتماعی- اقتصادی در حوزه‌های كم آب مطرح گردد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه1

موارد مصرف و كاربرد آب معدنی2

فصل دوم

آب معدنی و انواع آن 3

تعریف و منشأ آبهای معدنی3

- سطحی یا ژئوترمال 4

- عمقی یا ژورنیل5

تقسیم‌بندی چشمه‌ها5

- چشمه‌های معدنی5

- چشمه‌های گازدار6

- چشمه‌های طبی6

- چشمه‌های آب گرم 6

استخراج آبهای معدنی6

اختصاصات آبهای معدنی 8

اختصاصات ظاهری8

اختصاصات ظاهری8

اختصاصات فیزیكی9

- آبده چشمه‌ها9

- درجه حرارت 10

- مقاومت الكتریكی11

- رادیواكتیویته11

اختصاصات شیمیائی12

- pH 12

- گازها 13

- املاح محلول 14

- املاح تام 14

هالوژنها14

گوگرد15

تركیبات ازته15

ارسنیك 15

كربن و كربناتها15

سیلیسیم 16

بر16

كاتیونهای قلیائی 16

آلومینیوم 17

آهن17

تاریخچه و محل چشمه‌های معدنی ایران پ17

فصل سوم

شرح مراحل مختلف آماده‌سازی آب معدنی 21

- انتقال آب از منابع آب 21

- مخازن ذخیره آب 22

- فیلتراسیون آب 22

- تعدیل طعم، رنگ و بوی آب 22

- مرحله فیلتراسیون نهایی آب 22

- مرحله استریلیزاسیون آب 23

تصفیه آب 23

- شفاف كردن آب 23

- مراحل شفاف سازی24

- انعقاد 24

- لخته شدن 25

- ته‌نشین‌سازی25

- كلاریفایر25

- فیلتراسیون25

انواع فیلترها26

- فیلترهای گراویتی26

- فیلتر فشاری27

فصل چهارم:

ضدعفونی كردن آب 28

كلرزنی 28

اشعه ماوراء‌بنفش29

مزایای استفاده از سیستم UV 31

كاربرد لامپهای UV جهت ضدعفونی‌كردن آب آشامیدنی31

سیستم ضدعفونی آب به روش تزریق گاز ازن 33

تجهیزات جنبی سیستم ازن38

فصل پنجم

آب معدنی گازدار43

دی‌اكسیدكربن در آب معدنی، ناخالصی‌ها و مقادیر مجاز43

خصوصیات كلی CO2 44

روشهای تولید CO244

ناخالصیهای موجود در CO246

اهمیت تصفیه گاز CO249

فصل ششم

بسته بندی آب معدنی52

پركردن آب معدنی در بطری52

- مرحله ردیف كردن بطری52

- شستشوی بطری، پر كردن و دربندی52

- مرحله برچسب زنی53

- مرحله چاپ مشخصات تولید53

- مرحله شیرینگ كردن54

- مرحله شیرینگ پالت 54

انواع بسته بندی54

- شیشه 54

- پلاستیك55

- P.V.C55

- P.E.T55

- HDPE56

- P.P 56

- P.C 56

كارتن های چندلایه مقوایی / آلومینیوم فویل / پلاستیكی 56

تولید بطری59

نمودار فرآیند61

فصل هفتم

بررسی مالی و اقتصادی واحد بسته بندی آب معدنی64

دلایل احداث كارخانه64

- قیمت داخلی و جهانی محصول 64

- بارندگی سالیانه ایران و جهان 64

- منابع آب زیرزمینی ایران 65

- شرایط صادرات محصول 65

- وضعیت عرضه و تقاضا66

- واحدهای تولید آب معدنی 67

- طرح توجیهی واحد بسته بندی آب معدنی 68

منابع

کلمات کلیدی : تهیه; بسته‌بندی; آب معدنی ;ظروف PET