نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستانی

گروه بهداشت عمومی

توضیحات :

یک پاورپوینت بسیار عالی جهت ارائه کار در کلاس دانشجویان لیسانس

کلمات کلیدی : مدیران بیمارستان;مدیریت پسماند;پسماندهای بیمارستانی;پسماند بیمارستانی