طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی با ظرفیت 500 تن در سال

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی با ظرفیت 500 تن در سال

کلمات کلیدی : طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی با ظرفیت 500 تن در سال