طرح توجیهی تولید مربا، ترشی و خیار شور با ظرفیت 620 تن در سال

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

طرح توجیهی تولید مربا ، ترشی و خیار شور با ظرفیت 620 تن در سال

کلمات کلیدی : طرح توجیهی تولید مربا ، ترشی و خیار شور با ظرفیت 620 تن در سال