طرح توجیهی تولید و بسته بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

طرح توجیهی تولید و بسته بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال

کلمات کلیدی : طرح توجیهی تولید و بسته بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال