جزوه میکروبیولوژی صنعتی (دکتر پذیر)

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

جزوه ای کامل،کم حجم و مناسب برای کنکور دکتری صنایع غذایی

کلمات کلیدی : میکروبیولوژی صنعتی (دکتر پذیر)