جزوه تخمیر دکتر فرمانی

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

نکات برجسته و مهم درس تخمیر، مناسب برای کنکور دکتری صنایع غذایی

کلمات کلیدی : جزوه تخمیر; دکتر فرمانی

جزوه تخمیر دکتر فرمانی