نکات تستی درس ریاضیات صنایع غذایی

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

جزوه ای مختصر و مفید، شامل نکات تستی درس ریاضیات صنایع غذایی
مناسب برای کنکور ارشد و دکتری

کلمات کلیدی : ریاضیات صنایع غذایی

نکات تستی درس ریاضیات صنایع غذایی