رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

گروه معارف اسلامی

توضیحات :

50 حقی که امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود بر انسان آشکار می کند

شامل : حق الله ، حق انسان بر خودش ،حق زبان ، حق گوش ، حق پا ، حق چشم ، حق دست ف حق شکم ، حق عورت ، حق نماز ، حق روزه ، حق صدقه و ....

کلمات کلیدی : حق خدا ،حق انسان بر خودش ، حق زبان ، حق گوش