پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی

گروه معارف اسلامی

توضیحات :

پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی

هدف كلی :

آشنایی دانشجویان ولو به اختصار نسبت به مفاهیم مختلفی كه در فهم و تفسیر قرآن مجید به عنوان كتاب دینی مسلمانان لازم است و همچنین علومی كه می توان به كمك آن به فهم بیشتر قرآن مجید پرداخت .

کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی;آشنایی با علوم قرآنی;علوم قرآنی