طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

با ظرفیت بسته بندی

٢٠٧٥ تن پودر و گرانول در سال

کلمات کلیدی : مواد غذایی