تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فایلتعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 140 صفحه

فصل اول: معرفی انواع سازه های آبی

تعریف سازه های آبی

تقسیم بندی انواع سازه های آبی بر اساس زمینه کاربرد

تقسیم بندی انواع سازه های آبی بر اساس نوع کاربرد

فصل دوم: ضوابط عمومی طراحی و اجرای سازه های آبی

اهداف طراحی

ایمنی

عملکرد مطلوب

پایایی

الزامات طراحی

روش طراحی

بارگذاری و ترکیبات آن

ضرایب ایمنی

ضوابط اجرایی

جدول استانداردهای مشخصات و روش های آزمایش مصالح بتن

سیمان

سنگدانه ها

آب

مواد افزودنی

اختلاط و بتن ریزی

بتن ریزی در زیر آب

میلگردگذاری

تعبیه درز

فصل سوم: آسیب های رایج در سازه های آبی و عوامل آن ها

شرایط محیطی بتن

علل شایع آسیب های رایج دربتن سازه های آبی

راهکار پیشگیری و مرمت

فصل چهارم: تعمیر و بازسازیآسیب ها در سازه های آبی

عملیات ترمیم

روش های ترمیم

فصل پنجم: پایش سلامت سازه آبی

ضرورتپایش سلامت سازه آبی

طبقه بندی علم تشخیص خرابی

روش هایپایش سلامت سازه آبی

کلمات کلیدی : سازه های آبی مرمت سازه های آبی تعمیر سازه های آبی

تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی

محصولات مشابه با "تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی"


محصولات گروه