دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MMPI

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

آزمون پرسشنامه مینه سوتا MMPI یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین پرسشنامه های جهانی می‌باشد که تا کنون بیش از 10 هزار منبع تحقیقاتی درباره این آزمون انجام داده اند.

آزمون مینه سوتا در جنبه های مختلف زندگی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرسشنامه های مینه سوتا در دو نوع کوتاه و بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این مطالعه فرم کوتاه پرسشنامه مورد استفاده به منظور سنجش رضایت شغلی معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی : پرسشنامه مینه سوتا ، دانلود پرسشنامه مینه سوتا ، دانلود پرسشنامه MMPI

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MMPI

محصولات مشابه با "دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MMPI "


محصولات گروه