مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیش فعالی و اختلال كمبود توجه - بیش فعال

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیش فعالی و اختلال كمبود توجه /بیش فعال

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 45

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به شكل های مختلف و با نام های متفاوتی تعریف شده و تقریبا هیچ گاه توافقی در این زمینه وجود نداشته است . برخی از مؤلفان ، تعریف های ویژه ی خود را ارائه
می كنند . و برخی دیگر از افراد یا برخی از انجمن ها ، معیارهای خاصی را برای تعریف این اختلال به صورت بالینی ، خود در نظرمی گیرند . والدین و مربیان كودكان اغلب اصطلاح بیش فعال را جهت توصیف كودكانی به كارمی برند كه سرزنده ، خستگی ناپذیر ، بسیار فعال و پرجنب وجوش هستند . این اختلال معمولا با ویژگی هایی چون بیش فعالی ، تكانشگری ، بی توجهی ، پرتحرك ، بی قرار ، پریشان و مانند اینها توصیف شده و اغلب این نگرش وجود داشته است كه آن را ناشی از عوامل زیستی ، آسیب مغزی یادداشت بدانند . در این میان ، درمانگران به تعریفی عملیاتی احتیاج دارند تا در كارهایشان به آن مراجعه كنند . زیرا بدون در اختیار داشتن تعریف عملیاتی مجبور می شوند براساس مفاهیم نه چندان مشخصی هم چون آسیب مغزی ، مشكل های عاطفی ، محرومیت های محیطی و توصیف های مقوله ای گوناگون كاركنند . معمولا تعریف های متعددی كه ارایه شده هركدام برجنبه ای تأكید داشته اند . برای مثال ، وری [1] ( 1968 ) . در تعریف خود ، بر فعالیت حركتی بیش از حد تأكید می كند : ( فعالیت حركتی روزانه ، كه به طور معناداری بیشتر ازحد عادی است ) . گاهی براساس نیاز فردی كه تعریفی از این اختلال عرضه می كند ، تعریف های متفاوتی از آن به عمل آمده است . برای مثال ، كنت [2] ( 1994 ) . در واژه نامه ی ورزشی خود این اختلال را : ( فعالیت حركتی بیش از حد ) تعریف می كند . باركلی [3] ( 1982 ) می نویسد اگرچه برسد نشانه ها و ویژگی های بیش فعالی معمولا اتفاق نظر وجود دارد ، ولی هنوز برسر تعریف آن ، چنین توفقی حاصل نشده است . برای مثال ، بسیاری از دانشمندان معتقدند كه بیش فعالی فراگیر در تكانشگری بیش فعالی و بی توجهی است . باركلی ( 1982 ) تعریف زیر را پیشنهاد می كند :

( بیش فعالی عبارتست از اختلال رشدی در توجه ، كنترل تكانش ، بی قراری و هدایت رفتار كه بطور طبیعی ایجاد می شود و ناشی از اختلال های عصب شناختی بزرگ ، حسی ، حركتی یا هیجانی نیست ) . [4]

[1] - WERRY

[2] - KENT

[3] - BARKLEY

[4] - حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 ، انتشارات رشد ، صفحه 19 – 20

فهرست مطالب

تعاریف بیش فعالی

نظریه ها و دیدگاهها

1- نظریه ی ساز وكار برانگیختگی

2- الگوی كاركردهای هماهنگ ساز

علت بیماری ( سبب شناسی )

1- عوامل ژنتیكی

2- عوامل عصب شناختی و عصبی – شیمیایی

3- سم های محیطی

4- عوامل مربوط به تغذیه

5- عوامل روان شناختی : تعامل طبیعت – تربیت

6- رفتار والدین

میزان شیوع

علائم و نشانه ها(ویژگیهای كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه /بیش فعال )

الف ) بی توجهی

ب ) برانگیختگی سریع

ج ) بیش فعالی

د ) شروع قبل از هفت سالگی

ه ) طول مدت یا تداوم این اختلال حداقل شش ماه است .

ارزیابی و تشخیص

درمان

پیشینه ی تحقیق

منابع

کلمات کلیدی : مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیش فعالی و اختلال كمبود توجه بیش فعال;مبانی نظری و پیشینه تحقیق ;بیش فعالی و اختلال كمبود توجه بیش فعال;مبانی نظری;پیشینه تحقیق بیش فعالی ;اختلال كمبود توجه بیش فعال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیش فعالی و اختلال كمبود توجه - بیش فعال