تحقیق درباره اینورتر

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

فهرست مطالب

عنوان

درایو دور متغیر یا کنترل VSD برای موتورهای القایی

اینورتر چیست؟

انواع اینورتر از نظر ورودی کدامند

انواع اینورتر از نظر کاربرد کدامند؟

مزایای استفاده از اینورتر چیست؟

اینورتر چگونه مصرف برق را کاهش می دهد؟

کدام اینورتر کیفیت دارد؟

معرفی درایو یا اینورتر

کاهش هزینه برق مصرفی

کاهش جریان راه اندازی

امکان ایجاد فشار ثابت در کاربرد پمپ ها

از دیدگاه علمی

فلسفه مبنا

عملکرد موتورخانه سرمایش با طرح شبکه ای

صرفه جویی در انرژی در سیستم شبکه ای

مزایای استفاده از کنترل کننده های دور متغیر

درایو دور متغیر یا کنترل VSD برای موتورهای القایی

با افزایش كاربرد موتورهای القایی در صنعت بحث كنترل این موتورها اهمیت ویژه های پیدا كرده است. درایو الكتریی در موتورهای الكتریكی عبارت است سیستمی كه سرعت و گشتاور یك موتور الكتریكی را كنترل می‌كند.درایو VFD یك سیستم برای كنترل كردن سرعت چرخش یك موتور AC با كنترل كردن فركانس تغذیه اعمال شده به موتور الكتریكی است.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره اینورتر;تحقیق اینورتر;تحقیق و بررسی اینورتر;تحقیق در مورد اینورتر;مقاله درباره اینورتر;مقاله در مورد اینورتر;مقاله اینورتر

تحقیق درباره اینورتر