دانلود مقاله تحقیقاتی با موضوع ترمز Abs

گروه فایل کاربردی

توضیحات : یکی از پیشرفته های نوین صنعت خودروسازی مربوط میشود به طراحی ترمز Abs که کمک شایانی به کاهش تصادف و جراحات داشته است.

همزمان با بهینه شدن خودرو ها و افزایش سرعت حرکتی و شتاب خودرو ها نیاز به طراحی یک سیستم ترمز جدید بیش از پیش نیاز میشد که در نهایت منجر به طراحی ترمز Abs گردید.

ترمز Abs که در فارسی به آن ترمزهای ضد قفل نیز گفته میشود این روز ها بروی تمام خودروهای تولید استفاده میشود.

ترمز Abs ترمز راحت تر و سریعتر را برای خودرو و امنیت را برای سرنشینان فراهم کرده است و باید خاطر نشان کرد که ترمز Abs در کنار ترمز اصلی مورد استفاده قرار میگرد و به عبارت ترمز Abs به ترمز اصلی خودرو کمک میکند.

از مهمترین اجزا سیستم ترمز ABS میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

1. سنسورهای سرعت

2. کنترل کننده

3. سوپاپ‌ها یا الکترو موتور پمپ‌ها

4. پمپ یا شیرهای برقی (سلونوئید)

5. اکولوماتورها

6. تقسیم دینامیکی عقب

اگر علاقه مند هستید بیشتر در مورد ترمزهای ABS مطالعه نمایید یا این موضوع را تحقیق های کلاسی و ارائه خود انتخاب کرده اید ما یک فایل تحقیقاتی 21 صفحه ای با موضوع ترمز ABS ضد قفل را آماده کرده ایم که میتوانید از این مقاله استفاده نمایید.

کلمات کلیدی : ترمز Abs، مقاله ترمز Abs ، تحقیق ترمز Abs

دانلود مقاله تحقیقاتی با موضوع ترمز Abs

محصولات مشابه با "دانلود مقاله تحقیقاتی با موضوع ترمز Abs"


محصولات گروه