تحقیق درباره سرویس و تعمیر یخچال

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

اجزا، مكانیكی- 1- كمپرسور: مجموعه ای مكانیكی شامل میل لنگ ،پیستون و سوپاپ ها می باشد.كه میل لنگ توسط یك موتور آسنكرون كه داخل محفظه كمپرسور قرار دارد.می چرخد و در نتیجه پیستون مانند یك تلمبه عمل كرده با باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سیلندر و لوله ها به گردش در می آید. گاز مرتبا" از لوله برگشت مكیده شده با فشار وارد لوله رفت می شود بنابراین گاز سرما ساز مدام در حال حركت بوده به ترتیبی كه در ادامه ذكر خواهد شد عمل سرما سازی انجام می شود . روی بدنه كمپرسور معمولا" سه لوله دیده می شود : الف-لوله رفت یا فشار گاز ب- لوله بر گشت یا مكش ج- لوله كور یا لوله مخصوص شارژ گاز .

2-كندانسور(رادیاتور خنك كننده):از آنجایی كه گاز در كمپرسور تحت فشار قرار میگیرد (تا آماده حركت درون لوله های مسیر شود) حرارت گاز افزایش یافته واگر به طریقی این گرما از گاز سلب نشود و یا تعدیل نگردد عمل سرما سازی مختل می شود . از این رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از كمپرسور وارد لوله های مارپیچ مانندی میشود كه جایگاه این لوله در یخچال های خانگی پشت كابینت اصلی یخچال است.

3- فیلتر یا درایر:از آنجا كه ممكن است گاز پس از عبور از كندانسور جرم های آن را حمل

کلمات کلیدی : تحقیق درباره سرویس و تعمیر یخچال;تحقیق سرویس و تعمیر یخچال;مقاله درباره سرویس و تعمیر یخچال;تحقیق در مورد سرویس و تعمیر یخچال;مقاله در مورد سرویس و تعمیر یخچال;تحقیق درباره تعمیر یخچال;تحقیق در مورد تعمیر یخچال;تعمیر یخچال;مقاله درباره تعمیر یخچال;تحقیق سرویس یخچال;تحقیق درباره سرویس یخچال