تحقیق درباره آسانسور الکتریکی

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

قطعات اصلی آسانسور الکتریکی عبارتند از:

الف: وسایل تطبیق کابین و زنه تعادل که میتواند سیم بگسل فولادی و یا زنجیر باشد.

ب: وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل:

- موتور الکتریکی

- گیربکس

- ترمز

- فلکه کششی و یا دنده زنجیره

- شاسی ماسین – کوپلینگها، محور ها، یاتاقانها

- پ: کابین که مسافرین یا یار را حمل میکند، شامل یوک که چهارچوبی فلزی ست و کابین از طریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود کف کابین که بار را نگهداری می کند و بدنه کابین به کف متصل است:

- قطعات دیگر عبارتند از:

- - سیستم تعلیق

- راهنما ها که باعث هدایت کابین در مسیرحرکت خود می شود.

- سیستم ایمنی

- درب کابین و محرک دبرب

- ث:\ وزنه تعادل که برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت بکار می زو.

- ث: چاه آسانسور(Hoist way )

- ای فضا قسمتی یا تماماً پوشیده استو از کف چاله تا سق( کف موتور خانه) ادامه دارد این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت میکند وشامل ریلهای راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در کف چاه می باشد. ج: سیستم ایمنی

- یک وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هرگونه خرابی، شل شدن سیم بکسل، ( زنجیر تعلیق) وسیله توثف و نگاهداشتن کابین و یا وزنه تعادل روی ریل راهنما می اشد و اگر سرعت کابین در جهت پائین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نماید، عملکرد این مکانیزم توسط گاورنز که معمولاً درموتور خانه است شروع می شود.

- چ: ضربه گیر ها

کلمات کلیدی : تحقیق درباره آسانسور الکتریکی;تحقیق آسانسور الکتریکی;تحقیق در مورد آسانسور الکتریکی; آسانسور الکتریکی;مقاله درباره آسانسور الکتریکی; آسانسور الکتریکی;تحقیق و بررسی آسانسور الکتریکی;تحقیق درباره آسانسور ;تحقیق آسانسور