تحقیق درباره ماشین کاری سریع چیست؟

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

هنوز سؤالات و اشکالات و تعریفهای متناقض زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد. در ادامه، این سؤالات پاسخ دهی شده و به طریقی که به حذف فضای نامفهوم ایجاد شده پیرامون ماشین کاری سریع کمک کند، مورد بحث قرار گرفته اند.

پس زمینه تاریخی
عبارت ماشین کاری سریع (HSM)، عموماً به فرزکاری انگشتی با سرعت دورانی بالا و پیشروی سریع بر می گردد؛ به عنوان نمونه، پاکت تراشی در بدنه آلومینیومی هواپیماهابا نرخ براده برداری بالا. در طی 60 سال گذشته، ماشین کاری سریع در مورد گستره وسیعی از تولید قطعات فلزی و غیر فلزی با وضعیت سطحی خاص در ماشین کاری مواد با سختی 50 HRC و بالاتر اعمال گردیده است.
برای بیشتر قطعات فولادی که تا حدود 32-42 HRC سخت شده اند، گزینه های ماشین کاری عبارتند از:
- ماشین کاری خشن و نیمه پرداختی در شرایطی که هنوز سخت نشده اند (آنیل)
- عملیات حرارتی برای دست یابی به سختی نهایی (در حدود 63 HRC)
ماشین کاری الکترودها و اسپارک قطعات خاص قالبها (خصوصاً گوشه ها با- شعاعهای کوچک و حفره های عمیق با دسترسی محدود برای ابزارهای برشی)
پرداخت و فوق پرداخت سطوح استوانه ای، تخت و حفره ها توسط کاربید سمانته- مناسب، Cermet (نوعی آلیاژ سرامیک و فلز)، کاربید سرامیک مخلوط شده یا نیترید بورون مکعبی چند کریستالی (PCBN).


کلمات کلیدی : تحقیق درباره ماشین کاری سریع چیست;تحقیق ماشین کاری سریع چیست;تحقیق درباره ماشین کاری سریع ;تحقیق ماشین کاری سریع ;تحقیق در مورد ماشین کاری سریع ;مقاله درباره ماشین کاری سریع چیست;مقاله درباره ماشین کاری سریع;ماشین کاری سریع ;تحقیق و بررسی ماشین کاری سریع

تحقیق درباره ماشین کاری سریع چیست؟