تحقیق درباره ماشین کاری مته

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

ماشین كاری مته

معمولاً سوراخهای گرد با ماشینهای ابزاری به نام ماشین مته فشاری سوراخکاری می شوند. اصطلاح ماشین مته مفهوم وسیعی دارد و انواع مشاینهای سوراخکاری در برمی گیرد. بسیاری از عملیات دیگر به جز سوراخکاری نیز با ماشینهای مته انجام می شود که بعضی از آنها سنگزنی، خزینه زنی، تیزکاری، برقوزنی، صیقلکاری و قلاویزکاری هستند. در تولید انبوه برای سوراخکاری نقاط خاصی از قطعه با اندازه دقیق و در موقعیت دلخواه مهارت بسیار لازم است به گونه ای که ماشینکار باید قادر به تنظیم درست و تعین جای دقیق سوراخ باشد.




ساختمان دستگاه

برای آنکه ماشین مته بتواند کار رضایت بخشی ارائه دهد ماشینکار باید با اجزای ماشین و طرز کار آن به حد کافی آشنا باشد. همچنین ماشینکار باید قادر به راه اندازی درست دستگاه، انتخاب سرعت و باردهی درست و استفاده از خنک کننده های مناسب باشد.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره ماشینکاری مته;تحقیق ماشینکاری مته;مقاله درباره ماشینکاری مته;تحقیق و بررسی ماشینکاری مته;تحقیق در مورد ماشینکاری مته;ماشینکاری مته