تخقیق درباره سیستم مکانیکی آسانسور

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

فهـرست مطـالـب

سیستم مكانیكی

تقسیم بندی آسانسور

پارامترهای فنی

سیستم تعلیق كابین

وزنه تعادل

ترمزها

آزمایش ترمزهای آسانسور

سیستم ایمنی ( پاراشوت )

گاورنرها سرعت غیر مجاز

درها وسردها

دربهای آكاردئونی

چاه آسانسور

سازه چاه

موتورخانه

موتورمحركه آسانسور

عایق سازی صدا

محاسبه ی فركانس تشدید

آزمایش موتورو گیربكس بالابر

انتخاب نقاط مبنا

مشخصه های مخصوص آزمایش ها

ریل های راهنما

محاسبه ریل راهنما

خلاصه ای از مشاهدات تجربی

سیستم مکانیکی

آسانسور وسیله ای دائمی برای بالا بردن بین دو سطح توقف یا بیشتر است، این وسیله شامل کابین برای حمل مسافرین و یا بار است که حداقل قسمتی از آن در داخل ریل های راهنمای صلب که به صورت عمودی یا مورّب با زاویه کمتر از پانزده درجه نسبت به محور قائم نصب شده .

تقسیم بندی آسانسور

آسانسور با چندین مشخصه گروه بندی می شوند: مهم ترین مشخصه طریقه ی رانش آسانسور است که باعث طراحی و ساخت متفاوت قطعات آن می شود. گروه بندی آسانسور از این نظر به طریق زیر است :

1- آسانسور برقی 2- آسانسور هیدرولیکی 3- آسانسور پنوماتیکی

آسانسور برقی ممکن است دارای :

الف) رانش کششی : که سیم بگسل ها به علت اصطکاک با شیارهای فلکه کششی که متصل به گیربکس است به حرکت درمی آید.

ب) رانش مثبت : که آسانسور توسط زنجیر یا سیم بگسل به علل دیگری غیر از اصطکاک به حرکت درمی آید مثل سیستم بالابرهای ساختمانی .

پ) رانش با موتور مغناطیسی خطی : که نیروی محرک به توسط کویلهائی که به طور خطی آرایش داده شده اند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کابین یا وزنه تعادل اعمال می شود.

پارامترهای فنی

پارامتر اصلی آسانسور با Q(kg) و سرعت V(m/s) است. آسانسور طبق این پارامترها ساخته می شود و عملکرد عادی آن توسط سازنده تضمین می شود.

جرم یک مسافر برای هر نوع محاسبه ای در آسانسور kg75 در نظر گرفته می شود. پارامترهای فنی دیگر عبارتند از :

الف) ارتفاع مسیر ( بالا رفتن کابین ) تعداد و محل توقف ها

ب) ابعاد چاه آسانسور، کابین و موتورخانه

پ) ولتاژ برق اصلی، تعداد استارت آسانسور در ساعت و فاکتور بار

ت) سیستم کنترل آسانسور

ث) سیستم درب های آسانسور و ورود و خروج و نوع کنترل

قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از :

کلمات کلیدی : تخقیق درباره سیستم مکانیکی آسانسور ;تخقیق سیستم مکانیکی آسانسور ;مقاله درباره سیستم مکانیکی آسانسور ;مقاله سیستم مکانیکی آسانسور ;تخقیق و بررسی سیستم مکانیکی آسانسور ;سیستم مکانیکی آسانسور