اخلاق پسندیده (خوش اخلاقی)

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات :

معنای خوش اخلاقی
در کتاب‌های اخلاقی؛ برای حُسن خلق و خوش اخلاقی دو معنا بیان شده است:
یک. اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت‌های پسندیده‌ای که انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می‌آراید

کلمات کلیدی : خوش اخلاقی;اخلاق پسندیده;حسن خلق;ادب و اخترام