تحقیق ترور و تروریسم

گروه حقوق

توضیحات :

تحقیق در مورد ترور و تروریسم


مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.
و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با كنار گذاشتن این و چه كار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاكم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد.
تاریخ معاصر ایران بدون شك پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.
تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی كشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط از كل جمعیت ده میلیونی كشور در شهرها زندگی می كردند در حالی كه ماكس وبر جامعه شناس آلمانی یكی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.
نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلكه ایران دردوره مورد مطالعه هیچكدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یكدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاكمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاكم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاكم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حكومت كشور ما را در یك محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشاركت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نكند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موكراتیك و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با كمبود مواد خام و بازار فروش كالا روبرو كرد.
واژه ترور و ترروریسم:
ترور واژه ای سیاسی است كه اهداف سیاسی را تعقیب می‌كند بنابراین تروریسم به عنوان یك مكتب خود را مجاز می داند، برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله و هر شیوه ای بهره گیرد.
در لغت نامه روابط بین الملل ذیل كلمه Terrorism آمده است كه «ترور و تروریسم به فعالیت های بازیگران دولتی و غیر دولتی كه شیوه و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به كار می برند اطلاق یم شود همه منابع اذعان دارند كه ترور یك اقدام سیاسی برای نیل به اهداف سیاسی است اما نوع این اقدام اهمیت چندانی ندارد ممكنت است یك قهرمان فریب خود را و یا یك سرمایه دار رقیب خویش را با كشتن از سر راه خود بردارد. این اقدام تروریست گرچه به عنوان عملی تروریستی شناخته شده است. ترور دو حالت دارد: در حالت اول شخص یا اشخاصی با انگیزه سیاسی كشته می شوند تا مانع یا موانعی از سر راه هدفی سیاسی برداشته می شود حالت دوم عبارتند از: احساسات و عكس العمل هایی كه این ترور در جامعه به وجود می آید از نظر لغوی این ترور نیز ترور Terror یا Terrour به معنی حاكم شدن شرایط ارعاب و دلهره در جامعه است اما عملا ترور به معنی كشتن مصطلح شده. زیرا ترور موفق به تروری اطلاق می شود كه مضروب با ضربه جنارب به قتل می رسد مضافاً این كه نوع حربه اهمیت ندارد التبه در این جا مراد ترور سرخ است یعنی تروری كه با كمك اسلحه اعم از سرد و گرم و به قصد كشتن صورت می گیرد كه گاهی ممكن است منجر به قتل نشود كه در این صورت ترور ناموفق نامیده می شود. اما در هر حال صورت منظور از ترور به كارگیری هر وسیله ابزار و شیوه ای جهت حذف فیزیكی رقیب یا رقبا از صحنه سیاست است این وسایل می تواند شامل سلاح های سرد و گرم سود جستن از سموم مختلف تصادم های ساختگی و … حتی مورادی جزئی وجود دارد كه شخص در نتیجه تهدید شخصی دیگری مجبور به خود كشی شده است (میلتر نیز از این نوع استفاده می كرده است)
گاهی تبعید كردن مخالفین كه باعث دور كردن آنان از صحنه سیاست می شود به حساب ترور می گذارند.
ترور سرد مثل جنگ سرد شیوه جدید از ترور است كه معمولا تعقیب كیفری ندارد در این نوع ترور عامل ترور با هیاهو، جنجال و تبلیغات از طریق رسانه های حجمی و انتشار مقاله و كتاب و حتی ساختن فیلم های جعلی رقیب را متهم به اعمالی می‌كند كه پایه و اساس واقعی ندارد این تهمت ها می تواند شامل مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، رشوه دهی و رشوه گیری و … می باشد ممكن است این شیوه یعنی ترور سرد در رقابت های اقتصادی، ورزشی وهنری نیز به كار گرفته شود اما همان طور كه می دانیم ترور عمدتاً باید هدف سیاسی را تعقیب كند.


فهرست مطالب:

ترور و تروریسم
دوران تاریخی ترور
دین و ترور
فعالیت بر ضد ترور
ریشه های خشونت و ترور
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی
ترور و جرم شناسی

کلمات کلیدی : ترور;تروریسم;تحقیق در مورد ترور و تروریسم;دین و ترور;ترور و تروریسم;تحقیق;مقاله;پروژه;پژوهش;پایان نامه;دانلود تحقیق;دانلود مقاله;دانلود پروژه;دانلود پژوهش;دانلود پایان نامه