دانلود تعریف‌ جرم‌ 60 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 62 صفحه

فهرست‌ مطالب‌ عنوان‌ صفحه‌ مقدمه‌ بخش اول: تعاریف و كلیات فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌ گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌ فصل دوم: كلیات گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌ گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌ تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ فصل سوم: جرم كلاهبرداری گفتار اول‌: تعریف‌ گفتار دوم‌: عناصر تشكیل‌ دهنده‌ جرم‌ كلاهبرداری‌ بخش دوم: كلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی) فصل اول: تعریف گفتار اول‌: الف)تعریف‌ كلاهبرداری‌ سنتی‌ ب‌) تعریف‌ اینترنت‌ گفتار دوم‌: تعریف‌ كلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌) گفتار سوم‌: تفاوت‌ كلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با كلاهبرداری‌ اینترنتی‌ گفتار چهارم‌: مقایسه‌ كلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با كلاهبردای‌ سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشكیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌ فصل دوم: اقسام كلاهبرداری رایانه ای فصل سوم: شروع‌ به‌ كلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد كلاهبرداری رایانه ای گفتار اول‌: سمت‌ مرتكب‌ كلاهبرداری‌ گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال گفتار سوم‌: اغفال‌ بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران فصل دوم: بررسی قوانین گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین كنونی گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای نتیجه‌گیری‌ منابع‌ مقدمه‌ با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌ دیگر بوجود آمدن‌ (دهكده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود.
از آنجا كه‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یكی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.
با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌.
برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهكارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌.
در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق است‌ كه‌ با ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد.
از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌.
وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مكانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشكال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشكال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود.
انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هكرهاصورت‌ می‌گیرد.
از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ كه‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدكلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در كنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ كامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و.
.
.
نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.
باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ كه‌ تجارت‌ كالا وتكنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فكری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ كالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

کلمات کلیدی : دانلود تعریف‌ جرم‌ 60 ص;تحقیق تعریف‌ جرم‌ 60 ص;مقاله تعریف‌ جرم‌ 60 ص;تعریف‌ جرم‌ 60 ص

دانلود تعریف‌ جرم‌ 60 ص

محصولات مشابه با "دانلود تعریف‌ جرم‌ 60 ص"


محصولات گروه