دانلود تعریف دولت 46 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 46 صفحه

تعریف دولت سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه كنند و علت آن این است كه هر یك از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود تعریف كرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند.
تا آنجا كه بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند كه همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذكر می كنیم: الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است كه در سرزمینی معین زندگی می كنند و از حكومت اكثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می كنند.
ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشكل از افرادی است كه در سرزمینی مشخص زندگی می كنند و یك حكومت منظم، آنها را رهبری می كند با ین هدف كه تمامی افراد و نیز هر یك از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.
ج – دكتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست كه در سرزمین معینی به طور ثابت سكونت دارند و در مقابل حكومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حكومت موظف است كیان جامعه را حفظ كند و اداره را بر عهده گیرد.
اینها بعضی از تعریفهایی بود كه درباره دولت شده است و ذكر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است كه لفظ دولت، با همه این تعاریفی كه برایش ذكر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلكه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.
اهمیت دولت : بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است كه انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد.
جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاكید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه كرده اند كه ما به بعضی از آنها اشاره می كنیم: الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مكتب سیاسی معتقد است كه وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یك امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن كسی كه طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می كند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .
ب – افلاطون معتقد است كه زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است.
پس وجود دولت ازبدیهیات است كه مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.
ج- هگل معتقد است كه دولت پدیده ای اجتماعی و متحرك است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.
نظریه اسلام اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاكمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع كرده است.
به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور كه خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت كند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض كرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری كند، همانطور كه به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود كرده است و به مردم توصیه كرده است كه مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا

کلمات کلیدی : دانلود تعریف دولت 46 ص;تحقیق تعریف دولت 46 ص;مقاله تعریف دولت 46 ص;تعریف دولت 46 ص

دانلود تعریف دولت  46 ص

محصولات مشابه با "دانلود تعریف دولت 46 ص"


محصولات گروه