دانلود تعریف آدم ربایی 44 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 42 صفحه

1-1-1) تعریف آدم ربایی آدم ربایی،معادل واژه های(abduction .
kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یك یا چند شخص از مكانی به مكان دیگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد.
(موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .
انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن.
آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست.
آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیكاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است».
(محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد.
ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود كه ممكن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق .
م ا وجه اشتراك دارد.
بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق .
م .
ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی كردن عادی است.
1-1-2) تعریف گروگان گیری اصطلاح گروگان گیری یك عنوان علمیانه است كه مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است كه مرتكب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است.
در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینكه اركان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.
گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به كار می رود به عنوان مثال:اگر كسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موكول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید كه در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد كشت،حسب مورد ممكن است عمل ارتكابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است كه با ارتكاب آن افكار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.
خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه كه بیان اراده و تقاضای گروهی است كه در صدد است بیشترین انعكاس ممكن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد.
گروگان گیری در دو سطح ممكن است اتفاق بیفتد: در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتكاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،كه این اقدام ممكن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلكه بوجود آمده باشد.
در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع كشورهای خار

کلمات کلیدی : دانلود تعریف آدم ربایی 44 ص;تحقیق تعریف آدم ربایی 44 ص;مقاله تعریف آدم ربایی 44 ص;تعریف آدم ربایی 44 ص

دانلود تعریف آدم ربایی 44 ص

محصولات مشابه با "دانلود تعریف آدم ربایی 44 ص"


محصولات گروه